Financieringsvoorbehoud inzetten? Zorg voor meerdere afwijzingsbrieven!

Cijfers. Papieren. Regels. Nog meer regels. Ingewikkelde teksten, onoverzichtelijke procedures en dito protocollen: het drijft ook u vast weleens tot wanhoop. Zo moet de koper van een nieuwe woning zich vast ook gevoeld hebben toen bleek dat er geen beroep op het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst gedaan kon worden als gevolg van gebrekkig gevoerde administratie. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was er duidelijk over: een (koop)overeenkomst kan niet op grond van het financieringsvoorbehoud ontbonden worden door het versturen van slechts één enkele afwijzingsbrief. Het gerechtshof geeft hierbij aan dat een verzoek tot ontbinding goed en gedocumenteerd dient te worden gedaan, zodat de verkoper kan beoordelen of het beroep terecht is. Daarnaast geldt er voor de koper ook een inspanningsverplichting om de financiering daadwerkelijk rond te krijgen. Hiermee wordt bedoeld dat de koper in kwestie serieus op zoek moet naar een welwillende financierende partij.
Lees meer

Voor wie niet van roze muren houdt.

Vandaag start de Parlementaire Ondervragingscommissie Fiscale Constructies met het horen van deskundigen om meer inzicht te krijgen in de fiscaal gedreven geldstromen via Nederland. Ons land telt ongeveer 20.000 brievenbusfirma’s, die goed zijn voor een 3 miljard aan inkomsten en duizenden banen.
Lees meer

Gerechtshof wijst verzoek over stopzetten kentekenparkeren in Amsterdam af

Half mei bepaalde het gerechtshof in Amsterdam in een hoger beroep dat kentekenparkeren voorlopig blijft toegestaan in Amsterdam. Dit naar aanleiding van een kort geding dat door Privacy First was aangespannen. De onafhankelijke stichting heeft als doel het recht op privacy te behouden en te bevorderen. De stichting is van mening dat het invoeren van een kenteken in strijd is met de privacywetgeving. Het hof is echter van mening dat een kort geding hiervoor niet de correcte procedure is. Een inhoudelijke beslissing is er derhalve niet genomen. Kentekenparkeren is immers al in 2013 ingevoerd in Amsterdam, waardoor er geen spoedeisend belang meer is. Althans zo oordeelt het hof.
Lees meer

Over hoogvliegers en het gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel is er duidelijk over: aan elke burger worden gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toegekend. Dat geldt logischerwijs ook voor Eddy Driessen, eigenaar van de vliegschool Zelf Vliegen. Lees meer

Terugblik op een jaar vol verandering

Arbeidsrecht. Aansprakelijkheid voor financiële producten. Zaken rondom contracten. Arbeidsgerelateerde zaken. De meldplicht datalekken: 2016 was een bewogen jaar, in alle opzichten. Een jaar waarin nieuwe regels en wetgeving onverminderd hun opmars maakten. En dan is het bijhouden ervan geen sinecure voor de particulier of ondernemer die dit niet als kernactiviteit heeft.

Lees meer

bp-laat-je-geld-niet-verdampen2

Laat je geld niet verdampen door een verjaarde vordering

Uitgeleend geld. Of een verstuurde factuur waar die betaling nog altijd niet op ontvangen is. Niet alleen vervelend, maar ook nog eens een serieus bedrijfsrisico omdat de hoofdregel in Nederland duidelijk is. Een geldvordering verjaart na 5 jaar. Definitief. En dan is het verder niet van belang of deze vordering te maken had met geleverde producten, het verrichten van diensten of het uitlenen van geld. De tijd gaat snel. En juist daarom is het van belang om op tijd actie te ondernemen.

Lees meer

bp-advocaten-schuldsanering-aanvragen

Schuldsanering aanvragen: zo pak je het succesvol aan

Schuldsanering. Dat is per definitie een heikel punt. Want niemand zit erop te wachten om in zo’n situatie terecht te komen. Maar als het dan toch zover is, dan is het zaak om er met zo min mogelijk kleerscheuren weer uit te komen. En dan komt de WSNP in zicht. Een aanvraag binnen de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verloopt via verschillende instanties, zoals de Gemeentelijke Sociale Dienst of de Kredietbank. Maar dan? Welke stappen moeten nu doorlopen worden? Een kort overzicht in blogvorm.

Lees meer

bletchley-park-ontgroenen-en-ondernemen

Ontgroenen en ondernemen, wat hebben ze gemeen?

Het stoppen van ontgroeningen: dat is het doel van de Rijksuniversiteit Groningen die een cultuuromslag bij studentenverenigingen wil bewerkstelligen. Maar op welke juridische grond is dit verlangen eigenlijk gebaseerd?

Lees meer

bletchley-park-minder-belasting-betalen-door-ontgaan

Over krokodillentranen en belastingontduiking

Panama Papers: de media berichten er volop over. Feitelijk gaat het er om dat personen en bedrijven met behulp van bepaalde fiscale constructies trachten de belasting zo laag mogelijk te houden.

Lees meer

bletchley-park-scheiden-is-al-erg-genoeg-bespaar-jezelf-nog-meer-ellende

Scheiden is al erg genoeg. Bespaar jezelf nog meer ellende

Trouwen in gemeenschap van goederen is niet meer van deze tijd en dat vond de wetgever gelukkig ook. In 2017 worden de regels van het huwelijksrecht (eindelijk!) aangepast. Vanaf 2017 word je bij huwelijk niet meer automatisch mede-eigenaar van alle bezittingen, maar ook van alle schulden van je echtgeno(o)t(e).

Lees meer