Een razendsnelle oplossing voor een juridisch probleem

Het kort geding van turner Yuri van Gelder tegen sportfederatie NOC*NSF heeft de afgelopen tijd heel wat stof doen opwaaien. Hoe het afliep weten we inmiddels, maar wat is een kort geding eigenlijk, wat heb je eraan en wat kun je geregeld krijgen?

Lees meer

De juiste rechtsvorm

Hoe kies je de juiste rechtsvorm?

Als startende ondernemer kies je een rechtsvorm voor je bedrijf. Maar wat is de juiste? Er kleven voor- en nadelen aan elke rechtsvorm. Een bestaande rechtsvorm wijzigen kan ook. Dit kan absoluut de moeite waard zijn.
Lees meer

Bletchley-Park-pak-de-wanbetaler-aan

Pak de wanbetaler aan

Helaas komt het geregeld voor dat een klant een factuur niet op tijd of zelfs helemaal niet betaalt. Wat kan je ondernemen tegen een wanbetaler? Een stappenplan.

Lees meer

Bletchley-geld-lenen-kost-geld

Geld lenen kost geld, maar zekerheid geven aan de bank soms ook!

Dat geld lenen met grote risico’s gepaard kan gaan, dat zit bij ons inmiddels wel tussen de oren. Banken willen vaak zogenaamde zekerheden als ze een lening verstrekken. En daar kleven soms grote risico’s aan. Men zegt weleens dat banken een paraplu uitlenen als de zon schijnt, en deze weer terugnemen als het gaat regenen. Zo erg is het meestal niet, maar het is wel belangrijk de risico’s vooraf goed in te schatten.

Lees meer

Bletchley-Park-een-goed-dossier-voorkomt-veel-kosten

Een goed dossier voorkomt veel kosten

Onder het nieuwe arbeidsrecht is het niet zo eenvoudig om een onbekwame werknemer te ontslaan. Je zal bij de kantonrechter goed beslagen ten ijs dienen te komen. Zoals altijd geldt, een goed begin is het halve werk.

Lees meer

Bletchley-modelovereenkomst-voor-zzp

Modelovereenkomst voor ZZP´er? Regel het waterdicht!

Op 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen. In plaats daarvan is de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) in werking getreden. Op basis van deze wet is zowel de opdrachtgever als de ZZP´er aansprakelijk voor schijnzelfstandigheid. Vermoed de Belastingdienst achteraf een verkapt dienstverband, dan riskeren beide partijen naheffingen en boete. Wat betekent deze nieuwe regelgeving voor jou in de praktijk?

Lees meer

ZZP’en van 1 mei 2016

Als ZZP’er heeft u al genoeg om over na te denken. Uw opdracht, de (speurtocht naar een) volgende opdracht en er voor zorgen dat uw factuur wordt betaald. U moest altijd over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) beschikken. De VAR is per 1 mei jl. afgeschaft maar behoort daarmee alle administratieve rompslomp tot het verleden?

Lees meer

Klaag op tijd

Wie zich wil beroepen op een gebrekkige prestatie, moet tijdig klagen.

In ons recht staat dat men ‘binnen bekwame tijd’ over een geleverde prestatie moet klagen. Deze termijn gaat in op het moment dat de schuldeiser het gebrek ontdekt, dan wel had moeten ontdekken. Zo niet, dan kan men zich niet meer op dat gebrek beroepen (6:89 BW).

Mag de politie gebruik maken van ‘lokken’?

De overheid dient zich bij het opsporen van criminaliteit aan regels te houden. Veel opsporingsmethoden zijn niet toegestaan. De regels hierover zijn vaak wettelijk vastgelegd en in bepaalde gevallen zijn deze terug te vinden in gerechtelijke uitspraken. Het zogenaamde Tallon-criterium (1979) behoort tot de laatste categorie.

Het betrof het gebruik van undercoveragenten bij het bestrijden van de internationale drugshandel.

Er is een dunne scheidslijn tussen wat wel en niet is toegestaan. Het komt erop neer dat personen niet gestimuleerd mogen worden om zich anders te gedragen dan zij reeds ‘van plan waren’. De politie mag personen niet tot criminaliteit bewegen.

In 2008 oordeelde de Hoge Raad echter dat het gebruik van ‘lokfietsen’ wel was toegestaan.

Gemachtigde moet jegens erfgenamen rekening en verantwoording afleggen.

Een zoon die het financieel beheer voerde voor zijn inmiddels overleden vader moet rekening en verantwoording afleggen aan de andere kinderen. Vader is vanaf de aanvang van het beheer door de zoon niet in staat geweest de handelingen van zijn zoon te overzien. Daarom moet de zoon verantwoording afleggen, met dien verstande dat dit beperkt is tot handelingen die niet binnen het normale uitgavenpatroon vallen.