Mag de politie gebruik maken van ‘lokken’?

De overheid dient zich bij het opsporen van criminaliteit aan regels te houden. Veel opsporingsmethoden zijn niet toegestaan. De regels hierover zijn vaak wettelijk vastgelegd en in bepaalde gevallen zijn deze terug te vinden in gerechtelijke uitspraken. Het zogenaamde Tallon-criterium (1979) behoort tot de laatste categorie.

Het betrof het gebruik van undercoveragenten bij het bestrijden van de internationale drugshandel.

Er is een dunne scheidslijn tussen wat wel en niet is toegestaan. Het komt erop neer dat personen niet gestimuleerd mogen worden om zich anders te gedragen dan zij reeds ‘van plan waren’. De politie mag personen niet tot criminaliteit bewegen.

In 2008 oordeelde de Hoge Raad echter dat het gebruik van ‘lokfietsen’ wel was toegestaan.