Over hoogvliegers en het gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel is er duidelijk over: aan elke burger worden gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toegekend. Dat geldt logischerwijs ook voor Eddy Driessen, eigenaar van de vliegschool Zelf Vliegen. Lees meer