Die bekende kleine lettertjes: heeft u het goed geregeld?

Het opstellen én gebruiken van algemene voorwaarden is efficiënt en zorgt er voor dat alle details van uw contract goed zijn geregeld. En vooral dat laatste aspect wordt nog weleens vergeten. Met alle gevolgen van dien. Regelmatig worden er algemene voorwaarden opgesteld, die vervolgens niet op de juiste wijze gebruikt worden waardoor ze geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht is het hebben van algemene voorwaarden niet verplicht. Het is natuurlijk wél aan te raden, omdat het hanteren van deze voorwaarden veel problemen kan voorkomen. In de algemene voorwaarden staan onder andere bepalingen over ontbindende voorwaarden, betalings- en garantietermijnen en de manier waarop geschillen worden opgelost.

Lees meer

Het Weens Koopverdrag: cruciaal bij internationaal zakendoen

Het Weens Koopverdrag is voor internationaal zaken doen van groot belang. Maar liefst 85 staten, waaronder de meeste Westerse en Europese staten, houden zich eraan. De belangrijkste afwezige staten zijn Hong Kong, India, Zuid-Afrika, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Het verdrag geldt standaard op koopovereenkomsten in het geval dat de partijen in verschillende staten gevestigd zijn én wanneer deze staten het verdrag hebben ondertekend. Veel internationaal handelende ondernemingen zijn zich niet bewust van het feit dat op hun koopovereenkomsten náást het nationale recht, ook automatisch het Weens Koopverdrag van toepassing is.
Lees meer

Bletchley-Park-goed-contract-is-als-een-visitekaartje2

Een goed contract is als een visitekaartje

Goede contracten: geen bedrijf kan zonder. Hoe groot of klein dat bedrijf is doet feitelijk niet ter zake. Wat wél ter zake doet is dat u beschikt over juridisch dichtgetimmerde contracten. Niet om iemand een loer te draaien, maar juist om aan de voorkant problemen te voorkomen. Maar wat zet u nu precies in zo’n contract? Feitelijk is het niet meer dan een bevestiging van de gemaakte afspraken, maar dan wel één die op eenduidige wijze uitlegbaar moet zijn. We zetten de belangrijkste punten voor u op een rijtje.

Lees meer