Drie belangrijke tips voor het opstellen van contracten voor flight crew bij een luchtvaartmaatschappij

Drie belangrijke tips voor het opstellen van contracten voor flight crew bij een luchtvaartmaatschappij

De gevolgen van Covid-19 (Corona) worden misschien nergens zo gevoeld als in de luchtvaart. Enige tijd leek het er op dat de markt aantrok, maar als daarvan al sprake was dan is aan die verbetering abrupt een einde gekomen. Als het tegenzit betekent dat opnieuw -met vele anderen- solliciteren op één van de schaarse functies. Een probleem dat voor een ab-initio piloot bijna standaard is, maar ook met de nodige vlieguren gelogd is de kans hierop aanzienlijk. Met veel aanbod en weinig vraag is dat voor vliegtuigmaatschappijen en vliegers een uitdaging.

Zaken goed vastleggen

Als advocatenkantoor dat veel luchtvaartzaken doet zien we dezelfde issues steeds terugkomen, zoals kwesties met betrekking tot bonds in combinatie met de door de maatschappij betaalde opleidings- en/of Type Rating kosten, de problemen die ontstaan door contracten op basis van verschillende jurisdicties af te sluiten en omdat zaken gewoonweg niet goed worden vastgelegd, bijvoorbeeld als definities in de arbeidsovereenkomst toch vatbaar voor interpretatiegeschillen zijn.

1. Welk recht is van toepassing?

Soms lijkt het erop dat de keuze voor verschillende jurisdicties gunstig is, maar als er conflicten ontstaan en er moet in twee landen worden geprocedeerd over zaken die vaak aan elkaar gerelateerd zijn, dan is dat normaal gesproken niet kostenefficiënt. Zelfs als er wordt gekozen voor één jurisdictie dan is het van groot belang om daarin een afgewogen keuze te maken. Het is voor beide partijen wenselijk dat er afdoende toegang is tot een rechter. Het geniet normaal gesproken de voorkeur te kiezen voor een politiek en economisch stabiel land.

2. Hoe worden geschillen beslecht?

Mediation lijkt soms een interessante optie. Immers, mediation biedt de mogelijkheid om ter zake kundige arbiters te benoemen. Mediation is normaal gesproken kostbaarder dan een reguliere procedure bij een civiele rechter. Mediation kan desalniettemin een goede optie zijn voor beide partijen als de voorwaarden en de arbitrageprocedure zodanig zijn ingericht dat er op zo kort mogelijke termijn een uitspraak is voor het geschil.

3. Welke gevolgen heeft dit contract als het misgaat?

Voor een maatschappij is het redelijk dat zij compensatie ontvangt voor de door haar gedane investeringen in opleiding en training, terwijl een vlieger best bereid is een vergoeding te betalen mits deze naar objectieve normen als redelijk kan worden beschouwd.

Vaak geldt dat veel verloop van crew gevolgen heeft voor de dagelijkse operatie, terwijl met een aantal simpele aanpassingen, in het beleid en de overeenkomsten, de continuïteit van de operatie kan worden veiliggesteld en er op kosten kan worden bespaard, terwijl er voor beide partijen een win-win situatie ontstaat.

Human Resources

Voor luchtvaartmaatschappijen, piloten en soms ook de betrokken brokers is het belangrijk dat men bij het beëindigen van een contract goed uit elkaar gaat. Alleen op die manier wordt de vlieger een goede ambassadeur voor de ex-werkgever en/of broker. In een slechte markt is dat wellicht geen issue, maar in een markt die aantrekt is dat zeker van belang. Een heldere analyse van overeenkomsten leidt tot minder geschillen en de analyse van data leidt tot betere informatie op basis waarvan het human resources beleid kan worden afgestemd.

Bletchley Park advocaten heeft veel ervaring met het opstellen van en het onderhandelen over contracten tussen piloten en vliegtuigmaatschappijen. Wij bieden een toolkit voor het maken van dergelijke analyses en workflows voor het afhandelen van overeenkomsten.

Plan een vrijblijvend oriënterend gesprek met mr. Frank Olberts, juridisch luchtvaartspecialist.