Bletchley-Park-een-goed-dossier-voorkomt-veel-kosten

Een goed dossier voorkomt veel kosten

Onder het nieuwe arbeidsrecht is het niet zo eenvoudig om een onbekwame werknemer te ontslaan. Je zal bij de kantonrechter goed beslagen ten ijs dienen te komen. Zoals altijd geldt, een goed begin is het halve werk.

Nieuwe ontslagregels

Sinds vorig jaar bestaat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Mocht je als werkgever voorheen nog kiezen door wie (UWV of kantonrechter) je de overeenkomst wilde laten ontbinden, nu beslist de wet dat een ontslag om bedrijfseconomische redenen via het UWV loopt en een ontslag om andere redenen (denk aan een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren van een werknemer) door de kantonrechter moet worden beëindigd.

Ontslag om persoonlijke redenen

Bij het niet naar behoren functioneren van werknemer X, meld je je bij de kantonrechter. Vroeger gold, ‘vele kleintjes maken één grote’. Als je ontbond op basis van verschillende gronden en deze gronden ook maar enigszins kon onderbouwen dan was dat voldoende. Tegenwoordig neemt de kantonrechter geen genoegen meer met half werk en hij zal je verzoek slechts toewijzen als de desbetreffende ontslaggrond duidelijk is gemotiveerd is. Bovendien moet aan werknemer X een verbetertraject zijn aangeboden.

Dossieropbouw

De kantonrechter eist dat je een zorgvuldig onderbouwd dossier overlegt. Je zal punt voor punt moeten kunnen hardmaken. Zo neem je onder andere in het dossier op dat je aan werknemer X concreet hebt laten weten op welke punten hij niet functioneert. Verder maak je duidelijk dat er een verbeterplan in werking is gesteld, waarbij de werknemer binnen een bepaalde termijn de kans krijgt om zich te verbeteren. Vermeld erbij dat je aan werknemer X hebt meegedeeld dat bij uitblijven van verbetering het contract zal worden beëindigd.

In het kort komt het hierop neer: wil je bij ontslag vanwege bijvoorbeeld gebrekkig functioneren een kans van slagen hebben, zorg er dan voor dat je je zaakjes op orde hebt. Kom bij twijfel aan de opbouw van je dossier bij ons langs en laat je voorlichten. Zo voorkom je dat je ontslagaanvraag wordt afgewezen en voorkom je nodeloos gemaakte kosten. Bel 020–8943522/020-4165369 of mail naar info@bpadvocaten.com.