Financieringsvoorbehoud inzetten? Zorg voor meerdere afwijzingsbrieven!

Cijfers. Papieren. Regels. Nog meer regels. Ingewikkelde teksten, onoverzichtelijke procedures en dito protocollen: het drijft ook u vast weleens tot wanhoop. Zo moet de koper van een nieuwe woning zich vast ook gevoeld hebben toen bleek dat er geen beroep op het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst gedaan kon worden als gevolg van gebrekkig gevoerde administratie. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was er duidelijk over: een (koop)overeenkomst kan niet op grond van het financieringsvoorbehoud ontbonden worden door het versturen van slechts één enkele afwijzingsbrief. Het gerechtshof geeft hierbij aan dat een verzoek tot ontbinding goed en gedocumenteerd dient te worden gedaan, zodat de verkoper kan beoordelen of het beroep terecht is. Daarnaast geldt er voor de koper ook een inspanningsverplichting om de financiering daadwerkelijk rond te krijgen. Hiermee wordt bedoeld dat de koper in kwestie serieus op zoek moet naar een welwillende financierende partij.

De uitspraak

In dit geval gaf de koper die zich wilde beroepen op het financieringsvoorbehoud onvoldoende feitelijke onderbouwing hiervoor. Daarnaast werd er slechts één afwijzingsbrief overlegd, die ook nogal summier van aard was. De financieringsmaatschappij heeft vervolgens aangegeven dat de overlegde financiële gegevens, die zij aangeleverd kregen om tot een juiste beoordeling van de financiële ruimte over te gaan, beperkt waren. In deze zaak speelden er nog meer onduidelijkheden tussen de verschillende partijen, maar kern van het verhaal blijft dat de koper niet aan de documentatieplicht kon voldoen door maar één afwijzingsbrief te tonen.

Moraal van het verhaal

Cijfers, boekhouding, een zorgvuldige adminisratie voeren: het zijn vast ook niet u meest favoriete bezigheden. Toch is het, zeker in de rechtspraak, onontbeerlijk om onaangename verrassingen te voorkomen. Want, zoals ze het vroeger al zeiden: korte pijn is altijd beter dan lang lijden. Zo ook in het geval van deze koper die uiteindelijk niet van de aankoop af kon komen…

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.