Regelgeving en luchtvaart: hoe maakt (en houdt) u uw organisatie compliant?

Hoe maakt (en houdt) u uw organisatie compliant?

Luchtvaart en regelgeving. Vermoedelijk zijn er weinig sectoren waar zaken zo streng zijn gereguleerd. Het woud van regelgeving heeft grote invloed op de dagelijkse gang van zaken. En het niet (adequaat) voldoen aan regels kan grote gevolgen hebben, voor uw organisatie en de vliegveiligheid. Manuals, Procedures, Contracten, Airworthiness directives, Checklists, Currency. Met hoeveel (soorten) documenten heeft u te maken? Hoe behoudt u (nog) het overzicht op een wirwar van (steeds veranderende) regels? Hoe zorgt u ervoor dat iedereen steeds over de informatie beschikt, op kantoor, in de hangar én in de cockpit?

Als oud-bestuurslid van een vliegclub heb ik ook aan de operationele kant gezien welke eisen er worden gesteld en welke issues dat soms meebrengt. Dat trekt soms een zware wissel op de organisatie, al is het alleen maar vanwege een groot aantal functies met allerhande taken en bevoegdheden. Van kleine tot grote organisaties geldt dat men steeds aan de regelgeving moet voldoen/compliant moet zijn. Kennis van regelgeving is complex. De luchtvaart staat bekend om haar grote aantal procedures. Hoe regels in procedures om te zetten? En, hoe zorgt u ervoor dat iedereen steeds op de hoogte is van de juiste, meest recente informatie? Vaak vindt verspreiding plaats via e-mail of staan documenten in een map op een harde schijf, die met partijen binnen en buiten de organisatie worden gedeeld. Maar, hoe zorgt u ervoor dat men (tijdig) weet wat er veranderd is? Stel er komt iemand van ILT langs voor een audit, hoe maakt u dit dan inzichtelijk? Vaak zien we dat organisaties dan met de nodige spoed de aanwezige fysieke mappen updaten. En, wat zou het betekenen voor uw organisatie als u vooraf weet, dat alles up to date is?

De basis

Het (steeds weer) voldoen aan regels is voor een commerciële organisaties van levensbelang. Vanwege het sterk juridische karakter is het voldoen aan de regels soms lastig, terwijl de belangen groot zijn ook voor de reputatie van uw organisatie. Daarom is het van belang (zo nodig) gebruik te maken van juridische dienstverleners met kennis van juridische aspecten, maar ook van de dagelijkse operatie van een vliegschool. Bletchley Park beschikt over die kennis. Natuurlijk stellen we juridische documenten op, controleren we bestaande documenten en geven we (zo nodig) advies over aanpassingen. Juridische documenten en papieren procedures zijn een goede start, maar nog belangrijker is het dat deze in de praktijk worden gebruikt en nageleefd.

Compliance suite

Bletchley Park biedt een (compliance) suite met documenten en procedures, die worden gekoppeld aan workflows, opdat de juiste acties op het juiste moment worden ontplooid, bijv. als het gaat safety issues of het bijhouden van certificaten van instructeurs. Zo weet u als organisatie direct wat u moet doen door het automatisch genereren van notificaties en taken. Wij maken gebruik van de reeds bestaande ICT-infrastructuur, zodat de kosten beheersbaar zijn zonder hoge investeringen in soft- en hardware vooraf. Met behulp van onze compliance suite, bent u in staat sneller en efficiënter te opereren, in de wetenschap dat u steeds aan de (veranderende) regels voldoet.

Onze propositie

Wat zou het voor u betekenen als u steeds de zekerheid heeft dat u voldoet aan de (telkens veranderende) regelgeving? Wat zou het voordeel zijn als u over een professionele suite beschikbare met een hoge return on (a low) investment, waarmee compliance eenvoudig wordt en u eenvoudig kennis kunt delen? Hoeveel tijd zou het besparen als taken worden geautomatiseerd en rapportages beschikbaar zijn met één druk op een knop? Voor onze compliance suite geldt dat er talloze mogelijkheden zijn om uw organisatie te helpen. Wilt u direct weten wat de benefits zijn voor uw organisatie?

Stuur een e-mail naar mr Frank Olberts via fo@bpadvocaten.com of bel direct naar 020-8943522.