Het Weens Koopverdrag: cruciaal bij internationaal zakendoen

Het Weens Koopverdrag is voor internationaal zaken doen van groot belang. Maar liefst 85 staten, waaronder de meeste Westerse en Europese staten, houden zich eraan. De belangrijkste afwezige staten zijn Hong Kong, India, Zuid-Afrika, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Het verdrag geldt standaard op koopovereenkomsten in het geval dat de partijen in verschillende staten gevestigd zijn én wanneer deze staten het verdrag hebben ondertekend. Veel internationaal handelende ondernemingen zijn zich niet bewust van het feit dat op hun koopovereenkomsten náást het nationale recht, ook automatisch het Weens Koopverdrag van toepassing is.
Lees meer

Bletchley-Park-goed-contract-is-als-een-visitekaartje2

Een goed contract is als een visitekaartje

Goede contracten: geen bedrijf kan zonder. Hoe groot of klein dat bedrijf is doet feitelijk niet ter zake. Wat wél ter zake doet is dat u beschikt over juridisch dichtgetimmerde contracten. Niet om iemand een loer te draaien, maar juist om aan de voorkant problemen te voorkomen. Maar wat zet u nu precies in zo’n contract? Feitelijk is het niet meer dan een bevestiging van de gemaakte afspraken, maar dan wel één die op eenduidige wijze uitlegbaar moet zijn. We zetten de belangrijkste punten voor u op een rijtje.

Lees meer

Premieverhoging bij stilzwijgende verlenging schadeverzekering is volgens Kifid toegestaan

De beroepscommissie van Kifid, beter bekend als het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, heeft bepaald dat de premie van een schadeverzekering altijd mag worden verhoogd ná een stilzwijgende verlenging. Eind vorig jaar bepaalde het instituut nog dat de premie na een stilzwijgende verlenging alleen beperkt omhoog zou mogen gaan.
Lees meer

Gebruik jij wél je gezonde verstand bij online aankopen?

We vinden allemaal van onszelf dat we prima in staat zijn om ons gezond boerenverstand te gebruiken. Met dat gegeven in het achterhoofd is het toch best vreemd dat er jaarlijks nog altijd zo’n half miljoen mensen slachtoffer worden van online fraude. De cijfers spreken voor zich: in 90% van de gevallen is het slachtoffer zijn of haar geld definitief kwijt. Waar ze veelal kopen? Marktplaats staat met stip op 1. Het is dan ook niet verrassend dat zij een heldere tiplijst hebben gemaakt om online oplichting te voorkomen.
Lees meer

Financieringsvoorbehoud inzetten? Zorg voor meerdere afwijzingsbrieven!

Cijfers. Papieren. Regels. Nog meer regels. Ingewikkelde teksten, onoverzichtelijke procedures en dito protocollen: het drijft ook u vast weleens tot wanhoop. Zo moet de koper van een nieuwe woning zich vast ook gevoeld hebben toen bleek dat er geen beroep op het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst gedaan kon worden als gevolg van gebrekkig gevoerde administratie. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was er duidelijk over: een (koop)overeenkomst kan niet op grond van het financieringsvoorbehoud ontbonden worden door het versturen van slechts één enkele afwijzingsbrief. Het gerechtshof geeft hierbij aan dat een verzoek tot ontbinding goed en gedocumenteerd dient te worden gedaan, zodat de verkoper kan beoordelen of het beroep terecht is. Daarnaast geldt er voor de koper ook een inspanningsverplichting om de financiering daadwerkelijk rond te krijgen. Hiermee wordt bedoeld dat de koper in kwestie serieus op zoek moet naar een welwillende financierende partij.
Lees meer

Voor wie niet van roze muren houdt.

Vandaag start de Parlementaire Ondervragingscommissie Fiscale Constructies met het horen van deskundigen om meer inzicht te krijgen in de fiscaal gedreven geldstromen via Nederland. Ons land telt ongeveer 20.000 brievenbusfirma’s, die goed zijn voor een 3 miljard aan inkomsten en duizenden banen.
Lees meer

Gerechtshof wijst verzoek over stopzetten kentekenparkeren in Amsterdam af

Half mei bepaalde het gerechtshof in Amsterdam in een hoger beroep dat kentekenparkeren voorlopig blijft toegestaan in Amsterdam. Dit naar aanleiding van een kort geding dat door Privacy First was aangespannen. De onafhankelijke stichting heeft als doel het recht op privacy te behouden en te bevorderen. De stichting is van mening dat het invoeren van een kenteken in strijd is met de privacywetgeving. Het hof is echter van mening dat een kort geding hiervoor niet de correcte procedure is. Een inhoudelijke beslissing is er derhalve niet genomen. Kentekenparkeren is immers al in 2013 ingevoerd in Amsterdam, waardoor er geen spoedeisend belang meer is. Althans zo oordeelt het hof.
Lees meer

Over hoogvliegers en het gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel is er duidelijk over: aan elke burger worden gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toegekend. Dat geldt logischerwijs ook voor Eddy Driessen, eigenaar van de vliegschool Zelf Vliegen. Lees meer

Terugblik op een jaar vol verandering

Arbeidsrecht. Aansprakelijkheid voor financiële producten. Zaken rondom contracten. Arbeidsgerelateerde zaken. De meldplicht datalekken: 2016 was een bewogen jaar, in alle opzichten. Een jaar waarin nieuwe regels en wetgeving onverminderd hun opmars maakten. En dan is het bijhouden ervan geen sinecure voor de particulier of ondernemer die dit niet als kernactiviteit heeft.

Lees meer

bp-laat-je-geld-niet-verdampen2

Laat je geld niet verdampen door een verjaarde vordering

Uitgeleend geld. Of een verstuurde factuur waar die betaling nog altijd niet op ontvangen is. Niet alleen vervelend, maar ook nog eens een serieus bedrijfsrisico omdat de hoofdregel in Nederland duidelijk is. Een geldvordering verjaart na 5 jaar. Definitief. En dan is het verder niet van belang of deze vordering te maken had met geleverde producten, het verrichten van diensten of het uitlenen van geld. De tijd gaat snel. En juist daarom is het van belang om op tijd actie te ondernemen.

Lees meer