ZZP’en van 1 mei 2016

Als ZZP’er heeft u al genoeg om over na te denken. Uw opdracht, de (speurtocht naar een) volgende opdracht en er voor zorgen dat uw factuur wordt betaald. U moest altijd over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) beschikken. De VAR is per 1 mei jl. afgeschaft maar behoort daarmee alle administratieve rompslomp tot het verleden?

Lees meer

Klaag op tijd

Wie zich wil beroepen op een gebrekkige prestatie, moet tijdig klagen.

In ons recht staat dat men ‘binnen bekwame tijd’ over een geleverde prestatie moet klagen. Deze termijn gaat in op het moment dat de schuldeiser het gebrek ontdekt, dan wel had moeten ontdekken. Zo niet, dan kan men zich niet meer op dat gebrek beroepen (6:89 BW).

Mag de politie gebruik maken van ‘lokken’?

De overheid dient zich bij het opsporen van criminaliteit aan regels te houden. Veel opsporingsmethoden zijn niet toegestaan. De regels hierover zijn vaak wettelijk vastgelegd en in bepaalde gevallen zijn deze terug te vinden in gerechtelijke uitspraken. Het zogenaamde Tallon-criterium (1979) behoort tot de laatste categorie.

Het betrof het gebruik van undercoveragenten bij het bestrijden van de internationale drugshandel.

Er is een dunne scheidslijn tussen wat wel en niet is toegestaan. Het komt erop neer dat personen niet gestimuleerd mogen worden om zich anders te gedragen dan zij reeds ‘van plan waren’. De politie mag personen niet tot criminaliteit bewegen.

In 2008 oordeelde de Hoge Raad echter dat het gebruik van ‘lokfietsen’ wel was toegestaan.

Gemachtigde moet jegens erfgenamen rekening en verantwoording afleggen.

Een zoon die het financieel beheer voerde voor zijn inmiddels overleden vader moet rekening en verantwoording afleggen aan de andere kinderen. Vader is vanaf de aanvang van het beheer door de zoon niet in staat geweest de handelingen van zijn zoon te overzien. Daarom moet de zoon verantwoording afleggen, met dien verstande dat dit beperkt is tot handelingen die niet binnen het normale uitgavenpatroon vallen.

 

 

Festivals in de zomer: hoe voorkom je een strafblad?

Het is zomer en er is een lange lijst met feesten waar je naartoe gaat. Soms neem je een pilletje mee, of je krijgt er een van een vriend of vriendin. Dat lijkt onschuldig. De politie denkt daar echter vaak anders over en dus worden er boetes gegeven.

In 2014 kregen veel personen een boete en daarmee leek de kous af. Wat er vaak niet bij werd verteld, is dat de boete feitelijk de afkoop was van strafrechtelijke vervolging. Door de boete te accepteren, heb je meteen een strafblad!

Wij adviseren je om niet zomaar akkoord te gaan met zo’n voorstel tot een boete, ook al lijkt het nog zo verleidelijk omdat je direct weer kan doorfeesten.

Als je verder advies nodig hebt, zijn we er om je te helpen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.