Bletchley-modelovereenkomst-voor-zzp

Modelovereenkomst voor ZZP´er? Regel het waterdicht!

Op 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen. In plaats daarvan is de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) in werking getreden. Op basis van deze wet is zowel de opdrachtgever als de ZZP´er aansprakelijk voor schijnzelfstandigheid. Vermoed de Belastingdienst achteraf een verkapt dienstverband, dan riskeren beide partijen naheffingen en boete. Wat betekent deze nieuwe regelgeving voor jou in de praktijk?

De Wet DBA schrijft voor dat opdrachtgevers en ZZP´ers samen een zogenaamde modelovereenkomst invullen, die door de Belastingdienst wordt beoordeeld en goedgekeurd. Als er precies volgens deze overeenkomst wordt gewerkt, dan is er niets aan de hand. Maar wanneer achteraf blijkt dat de werkelijke situatie afwijkt van hetgeen is opgesteld in de modeloverkomst, dan kan dat de opdrachtgever duur komen te staan.
Hoe omzeil je als opdrachtgever dergelijk financieel risico? Er is een aantal opties. Wij adviseren je per situatie te bekijken welke regeling het meest geschikt is. Kies je voor een modelovereenkomst, zorg er dan goed voor dat alles écht waterdicht geregeld is en dat de overeenkomst exact de lading dekt.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van de zogenaamde voorbeeldovereenkomst. Deze overeenkomst is toegespitst op een specifieke sector, bijvoorbeeld de bouw of de zorg. Daarnaast kun je zelf een overeenkomst opstellen. Een nieuwe overeenkomst is niet noodzakelijk, je mag ook de huidige overeenkomst gebruiken.

Een aantrekkelijk alternatief op de (model) overeenkomst is het tussenkomstmodel: bemiddeling in de vorm van payroll of een uitzendbureau. Het door jou ingehuurde personeel komt dan in dienst van het payroll-bedrijf of het uitzendbureau. Dit betekent automatisch dat de arbeidsrechtelijke risico´s voor rekening van deze instanties komen.

Als je wilt weten welke regeling het meest geschikt is voor jouw bedrijf of heb je hulp nodig bij het opstellen van een waterdichte (model) overeenkomst, neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 020 – 894 35 22. Je kunt ook mailen naar info@bpadvocaten.com.