Het ondoordringbare woud dat arbeidsrecht heet

Afscheid nemen van een medewerker of juist uw baan verliezen. Of arbeidsongeschikt raken na een jarenlange succesvolle carrière. Om nog maar te zwijgen over arbeidsconflicten of concurrentiebedingen: het arbeidsrecht lijkt een ondoordringbaar oerwoud voor de onervaren buitenstaander. Want juist in dit recht kan het tijdstip waarop actie wordt ondernomen en zélfs door wie dit wordt genomen cruciaal zijn voor de manier waarop dit soort zaken verlopen.

Van onbewust passief naar bewust actief

In een tijd waarin nagenoeg alles wordt vastgelegd en aan gedegen dossiervorming wordt gedaan, is het óók voor de betrokken medewerker van essentieel belang om (op papier) te reageren op zaken waarmee hij het oneens is. Dat kan bijvoorbeeld een beoordeling zijn die negatiever uitvalt dan verwacht of een onterechte berisping die in uw personeelsdossier wordt opgenomen. En dan hebben we nog niet gesproken over de wederzijdse rechten en plichten bij reorganisaties, boventalligheid en meer van dat soort zaken. Als werkgever zijn dat juist zaken om rekening mee te houden, want de keerzijde van de rechten van werknemers, is dat zij natuurlijk ook een aantal plichten hebben.

De mogelijkheden mét een advocaat

Voor de werkgever geldt dat een juiste aanpak vanaf het begin van groot belang is. Wat mag u wel, wat mag u niet doen? Wanneer is ontslag op staande voet toegestaan? Is er voldoende gelegenheid geboden om de medewerker in staat te stellen zijn werk wél goed te laten doen? Ook hier geldt, een goed begin is het halve werk. En voor de werknemer geldt dat met een advocaat in de arm er plots veel mogelijk blijkt te zijn. Bijvoorbeeld wanneer u ontslagen wordt: het kan dan fijn zijn om de werkzaamheden eerder te mogen staken. Een vrijstelling hiervoor blijkt vaak, tot tevredenheid van beider partijen, tot de mogelijkheden te behoren. En dat kan een enorme verlichting voor u geven in een toch vaak emotionele tijd. Uiteindelijk geldt ook hier dat een oplossing moet worden gevonden die recht doet aan de situatie én de belangen van beide partijen. Hoe eerder die oplossing wordt bereikt, hoe beter dat voor beide partijen is. Vragen? Opmerkingen? Twijfels? Neem vooral contact met ons op. We luisteren graag naar u.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.