Carolien Herweijer

Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd::

Algemene Praktijk

Personen- en Familierecht

Slachtofferrecht

Strafrecht

Mr. Herweijer is lid van de AAVG en vPAN (Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland) en het Nekan (Netwerk Kleine Advocatenkantoren)

Frank Olberts

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene Praktijk

Procesrecht

Financieel Recht

Ondernemingsrecht

Nederlandse Orde van Advocaten

De advocaten zijn lid van de Nederandse Orde van Advocaten.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bletchley Park is een samenwerkingsverband van advocaten die voor eigen rekening en risico werken.

Kamer van Koophandel en Fabrieken

Mr Herweijer: 34375048

Mr Olberts: 52000834

Door u te ontvangen gelden

Indien u recht heeft op een vergoeding van derden, worden deze direct naar uw rekening overgemaakt.