Bletchley Park is een samenwerkingsverband van advocaten die voor eigen rekening en risico werken.

Carolien Herweijer

Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd::

Algemene Praktijk

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Slachtofferrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Frank Olberts

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene Praktijk

Procesrecht

Financieel Recht

Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kamer van Koophandel en Fabrieken

Mr Herweijer: 34375048

Mr Olberts: 52000834

Door u te ontvangen gelden

Indien u recht heeft op een vergoeding van derden, worden deze direct naar uw rekening overgemaakt.