BP-Overschrijding-bouwtermijn-door-aannemer:-wat-is-wijsheid?

Overschrijding bouwtermijn door aannemer: wat is wijsheid?

Wanneer het door u bestelde artikel niet tijdig wordt geleverd, ook niet na een sommatie, kan kunt u de bestelling annuleren en ontvangt u uw geld terug. Maar hoe zit dit eigenlijk als een bouwproject vertraging oploopt? Aan wie kan de vertragingsoorzaak worden toegewezen? En, belangrijker nog, wie draait er uiteindelijk op voor de opgelopen schade? U begrijpt: het antwoord is wel complexer dan de terugbetaling van een niet geleverd artikel.

Waar ligt de basis van de vertraging?

Vertragende omstandigheden in een bouwproject kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Ook al probeert een aannemer het effect van deze omstandigheden in de regel zoveel mogelijk te beperken door zich flexibel en inventief op te stellen, soms kan een achterstand op de planning niet voorkomen worden. Het gevolg is vaak dat er een een andere beleving tussen aannemer en opdrachtgever over de oorzaak van deze vertraging ontstaat.

Hoe ontstaat het geschil?

De discussie over de schuldvraag ontstaat vaak na de oplevering en men discussieert driftig voort. Vaak wil een aannemer de stagnatieschade op de opdrachtgever verhalen, terwijl deze juist de eerder overeengekomen korting in wil houden op de laatste termijn van de aanneemsom….

Hoe het verder gaat…

U kunt zich voorstellen dat een eenduidig antwoord niet zomaar te geven is in gevallen als deze. Wat wél als een rode draad door al dit soort zaken loopt is de mate waarin er gedurende het proces wel of niet een deugdelijk dossier gevormd is. Een volledig dossier is van groot belang voor het verdere verloop van de zaak.

Tóch naar de rechter

Wanneer de discussie, ondanks verschillende serieuze pogingen van beide partijen, niet onderling op te lossen is ontstaat er een gang naar de rechter. Deze zal zich (daar heeft u dat belangrijke dossier weer…) zoveel mogelijk baseren op de feitelijke verslaglegging die door beide weglaten partijen gedurende het bouwproces is gedaan. De toewijsbaarheid van de wederzijds gevraagde vorderingen hangt verder af van de weging en kwalificatie van de feiten die door beide partijen worden aangedragen. Hoe minder feitelijk onderbouwde informatie in het dossier, hoe meer er door de rechter zal worden ingevuld…

Tips voor aannemer én opdrachtgever

Voor aannemers is het raadzaam om verstoringen van het bouwproces zo snel en volledig mogelijk onder de aandacht van de opdrachtgever te brengen, omdat hij deze daardoor in staat stelt om maatregelen te treffen. De bewijslast rondom het recht op termijnverlenging en eventuele vergoeding van meerkosten of schade rust hierbij op de aannemer. Bent u opdrachtgever? Let er dan op dat u uw bevoegdheden, die u op grond van de aanneemovereenkomst heeft, niet verspeelt. Communiceer dus duidelijk met de aannemer over de exacte opleverdatum en de eventuele inhouding van korting op de laatste termijn(en) wanneer deze afspraak geschonden wordt.

De kwestie onderling regelen…

Het moge duidelijk zijn: een schikking heeft de voorkeur boven een gang naar de rechter die vervolgens een voor beide partijen bindend advies geeft. Maar als het niet anders kan dan is dat wél de te bewandelen weg…

Aarzel niet. Neem contact op!

Herkent u bovenstaande situatie? Of iets soortgelijks dat u na het lezen van dit blog aan het denken zet? Verwacht u misschien in een zaak als deze terecht te komen? Aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Samen bouwen we aan de beste oplossing!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.