Bletchley-Park-pak-de-wanbetaler-aan

Pak de wanbetaler aan

Helaas komt het geregeld voor dat een klant een factuur niet op tijd of zelfs helemaal niet betaalt. Wat kan je ondernemen tegen een wanbetaler? Een stappenplan.

Betaalt je klant zijn rekening niet op tijd, stuur hem dan een betalingsherinnering waarin je hem vraagt om binnen een redelijke termijn (= 14 dagen) de betaling te voldoen. Is de betalingstermijn verstreken en laat de klant na te betalen, dan is hij verplicht om de wettelijke (handels)rente te betalen. Wettelijke handelsrente 8,05% en voor particulieren 2%. Die kan jij in rekening brengen. Ook is hij na 14 dagen de zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Het minimum is € 40,-.

Is er na 14 dagen niet betaald, stuur dan nog een aanmaning en zo nodig een derde. Bij de laatste brief kan je alvast de dagvaarding bijvoegen of zelfs een faillissementsaanvraag. Voor het laatste geldt een aantal regels. Er moeten bijvoorbeeld meerdere vorderingen zijn, minimaal 2.

Je wilt je klant natuurlijk wel te vriend te houden, dus hou de toon van de brief vriendelijk maar zakelijk. Vertel hem dat je prettig zaken met hem hebt gedaan en dat je met plezier werk voor hem hebt verricht. Zie hier een voorbeeld van een betalingsherinnering. Download deze brief en doe er je voordeel mee!

Voorbeeldbrief

Maakt ook de incassobrief geen indruk op je klant, dan kun je ons inschakelen om een gerechtelijke procedure te starten. Overigens, meestal lukt het ons om zonder procedure de vordering te innen. Wij houden rekening met jouw relatie met de klant en leveren maatwerk, zonder obligate callscripts die geen enkele indruk maken en vaak alleen maar tot irritatie van de klant leiden. Bij een gerechtelijke procedure zal een rechter vaak al binnen een maand een uitspraak doen. Wil je meer weten over onze effectieve manier van incasseren? Wij zijn te bereiken op 020 – 894 35 22. Je kunt ook mailen naar info@bpadvocaten.com.