Privacy Policy

Persoonsgegevens. Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam;
  • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
  • Gegevens over het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres.

Wij verzamelen persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons kantoor of door het invoeren van uw gegevens op onze website.

Doeleinden

  • Om onze juridische diensten te verstrekken;
  • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
  • Voor marketing, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events;

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

  • De uitvoering van een overeenkomst;
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang;
  • Omdat u toestemming daarvoor heeft gegeven.

Bewaartermijn

Bletchley Park bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Policy genoemde doeleinden of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder aan wederpartijen, andere advocaten,  gerechtelijke instanties en toezichthouders. Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy beleid omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy beleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacy beleid vermelde grondslagen.