Een razendsnelle oplossing voor een juridisch probleem

Het kort geding van turner Yuri van Gelder tegen sportfederatie NOC*NSF heeft de afgelopen tijd heel wat stof doen opwaaien. Hoe het afliep weten we inmiddels, maar wat is een kort geding eigenlijk, wat heb je eraan en wat kun je geregeld krijgen?

Een ´gewone´ procedure kan maanden en helaas soms zelfs jaren in beslag nemen. Sommige dringende zaken kunnen niet zo lang wachten. Het geval van Yuri van Gelder is daar een mooi voorbeeld van. Maar denk ook aan zaken als een buurman die zonder overleg een hoge schutting bouwt of een bedrijf dat een staking van het personeel wil voorkomen. In dat soort gevallen is het essentieel dat de rechter snel een uitspraak doet. Dit gebeurt in kort geding.

Een kort geding start met een dagvaarding. In zeer spoedeisende gevallen kan je zaak al na enkele dagen bij de rechter worden behandeld, soms duurt het wat langer. Daarna vindt er een mondelinge behandeling plaats. Na de mondelinge behandeling doet de rechter uitspraak, soms zelfs direct. Meestal gaan er twee weken overheen.

De uitspraak van de rechter in kort geding is slechts een voorlopige voorziening en dat betekent dat beide partijen achteraf alsnog een gewone procedure (bodemprocedure) mogen starten. De rechter in de bodemprocedure hoeft zich niet aan de uitspraak in kort geding te houden. Dat houdt in dat je buurman alsnog zijn hoge schutting mag bouwen, ook al had de rechter in kort geding anders bepaald. De rechter kan dus hooguit een bouwstop opleggen, maar hij kan geen definitief oordeel vellen. Een kort geding mag vanwege haar voorlopige karakter geen nieuwe rechtssituatie in het leven roepen.

De rechter kan ook een dwangsom opleggen om voortzetting/herhaling van de onrechtmatige situatie te voorkomen.

Het is een ideale procedure om snel een uitspraak te bewerkstelligen, maar besef daarbij wel dat het kort geding niet meer dan een tijdelijke oplossing biedt.
Let erop dat bij het aanspannen van een kort geding sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Met andere woorden: de uitspraak kan niet wachten en een reguliere procedure zou te lang duren. Recentelijk spanden een aantal winkeliers een kort geding aan tegen PostNL omdat zij een lagere vergoeding van PostNL zouden krijgen voor het afhandelen van postpakketen. In dat geval was de rechter van mening dat er onvoldoende was aangetoond dat er sprake was van een spoedeisend belang.

In een kort geding dient de rechter op basis van de voorhanden informatie te beslissen. Bij een normale procedure kan de rechter een bewijsopdracht geven. Dat gebeurt bij een kort geding niet en daarom moeten de dagvaarding en de daarbij behorende bewijsstukken voldoende zijn, om de rechter voldoende handvatten te geven om in jouw voordeel te beslissen.

Er geldt nog een aantal andere eisen, waaronder dat van het zogenaamde restitutierisico. Het zou te ver gaan om daar nu op in te gaan. Het is wel een item om over na te denken alvorens tot een kort geding over te gaan.

Omdat je in een kort geding maar weinig tijd hebt om je zaak goed voor te bereiden, is het een aanrader om een advocaat in te schakelen. Dan hoef je je niet druk te maken of de dagvaarding wel goed is opgesteld en of je tijdens het procederen wel de juiste strategie volgt.

Bletchley Park heeft ruime ervaring als het gaat om het aanspannen van dergelijke procedures, ook met het starten van een zogenaamd incasso kort geding. Wil je daarover meer weten, neem dan gerust contact met ons op. Bel 020-894 35 22 of mail naar info@bpadvocaten.com.