bp-advocaten-schuldsanering-aanvragen

Schuldsanering aanvragen: zo pak je het succesvol aan

Schuldsanering. Dat is per definitie een heikel punt. Want niemand zit erop te wachten om in zo’n situatie terecht te komen. Maar als het dan toch zover is, dan is het zaak om er met zo min mogelijk kleerscheuren weer uit te komen. En dan komt de WSNP in zicht. Een aanvraag binnen de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verloopt via verschillende instanties, zoals de Gemeentelijke Sociale Dienst of de Kredietbank. Maar dan? Welke stappen moeten nu doorlopen worden? Een kort overzicht in blogvorm.

En zo werkt het…

Maak een afspraak met een gemeenteambtenaar van de Sociale Dienst of de Kredietbank en vertel dat je te veel schulden hebt opgebouwd om deze volgens afspraak te kunnen aflossen.
De Sociale Dienst of Kredietbank vraagt volledig inzicht in jouw financiële situatie met als doel een schuldeninventarisatie te maken. Uit deze analyse volgt direct een betalingsplan dat specifiek gericht is op het aflossen van je schulden. Vervolgens wordt dit plan voorgelegd aan de schuldeisers. De Sociale Dienst en/of Kredietbank probeert een deel van de schulden af te lossen door het treffen van een minnelijke schikking. Groot voordeel is dat dit zonder tussenkomst van de rechtbank gebeurt waardoor je uit de schuldsanering blijft. Dan komt de volgende stap: als de schuleisers akkoord gaan met je voorgestelde betalingsplan dan ben je ook verplicht om hieraan te voldoen. De zaak is daarmee afgehandeld en je kunt direct starten met terugbetalen van de schuld. Wanneer de schuldeisers niet akkoord gaan met de minnelijke schikking dan wordt er een verzoek tot toelating in de schuldsanering ingediend bij de rechtbank. Dit regel je zelf door een schuldsaneringverklaring en een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Deze beoordeelt vervolgens aan de hand van artikel 288 van de Faillissementswet of jouw financiële situatie ernstig genoeg is om toegelaten te worden tot de WSNP. De concrete aanvraag voor schuldsanering is nu in werking gezet. En nu is het wachten op de toe- of afwijzing van de rechter.

Afwijzing of toewijzing?

De rechter kan je beroep op schuldsanering afwijzen, bijvoorbeeld doordat deze vindt dat je zelf prima in staat bent om je schulden af te lossen. Er zijn overigens nog meer redenen voor afwijzing. Het gaat te ver om dat in dit blog te behandelen. Benieuwd? Bel met 020 894 35 22. Als de rechter je aanvraag tot schuldsanering toewijst word je toegelaten tot de WSNP en zal er diezelfde rechtbank direct een bewindvoerder aanstellen. Deze bewindvoerder gaat je door het gehele traject helpen en begeleiden. Vanaf het moment dat de schuldsanering is toegewezen vallen alle schulden onder de WSNP. De schulden zijn daarnaast ook bekend bij de bewindvoerder en eventuele nieuwe schuldeisers kunnen een beroep doen op terugbetaling uit de boedelrekening. De Staatscourant zal een publicatie maken die instanties op de hoogte stelt van debiteuren die zijn toegelaten tot de WSNP. Vanaf het moment van toewijzing ben je verplicht om alle informatie te melden die te maken heeft met je financiële situatie. Nu begin je direct met aflossen van je schulden over een betalingstraject dat maximaal vijf jaar kan duren. Uit de praktijk blijkt dat een gemiddeld schuldsaneringsregeling zo’n jaar of drie duurt.

Tot slot…

Voor de gemiddelde mens blijft het hele traject een ingewikkeld en vaak ook emotioneel proces. Dat begrijpen we heel goed. Vragen? Ongerust? Meer weten? Je situatie in beeld brengen? Twijfel niet. Neem contact met ons op via 020 894 35 22 en start opnieuw. Vandaag nog.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.