Het Weens Koopverdrag: cruciaal bij internationaal zakendoen

Het Weens Koopverdrag is voor internationaal zaken doen van groot belang. Maar liefst 85 staten, waaronder de meeste Westerse en Europese staten, houden zich eraan. De belangrijkste afwezige staten zijn Hong Kong, India, Zuid-Afrika, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Het verdrag geldt standaard op koopovereenkomsten in het geval dat de partijen in verschillende staten gevestigd zijn én wanneer deze staten het verdrag hebben ondertekend. Veel internationaal handelende ondernemingen zijn zich niet bewust van het feit dat op hun koopovereenkomsten náást het nationale recht, ook automatisch het Weens Koopverdrag van toepassing is.

Voer controles uit

Wanneer u internationaal zaken doet met professionele partijen, is het van belang te weten welke impact het Weens Koopverdrag heeft op de door u te sluiten transactie(s). Het Weens Koopverdrag regelt onder meer hoe en wanneer een koopovereenkomst tot stand komt en wat de gevolgen zijn als de geleverde roerende zaken niet voldoen. De overeenkomst geldt overigens niet voor de koop van onroerende zaken, transacties met consumenten en het verlenen van diensten.

Handel slim

Toepassing van het verdrag kan met overeenstemming van beide partijen uitdrukkelijk worden uitgesloten in een overeenkomst. Of en wanneer dit verstandig is, hangt af van een aantal factoren. Moraal van het verhaal: sta stil bij de gevolgen van het Weens Koopverdrag op uw internationale contracten voor onder meer roerende zaken. Ga er niet vanuit dat het wel goed zit, met name als u koper bent. In het algemeen wordt aangenomen dat het verdrag meer op de hand is van de koper dan van de verkoper. Het standaard uitsluiten is een mogelijkheid. Laat u informeren en weet precies welke gevolgen het verdrag voor uw business heeft. Dan bent u het gros van uw concurrerende partijen alvast één stap voor…

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.