Zó procedeert u succesvol...

Zó procedeert u succesvol…

Succesvol hangt procederen van veel factoren af. Eén onderdeel is essentieel. En dan bedoelen we niet alleen die goede advocaat die u met raad en daad terzijde staat. Al helpt dat natuurlijk wel mee…

De stelplicht als basis

Het start met de zogenaamde stelplicht: die is van groot belang bij het succesvol procederen. Wanneer u iets eist dan moet u relevante feiten en stellingen ter onderbouwing van uw vordering duidelijk vermelden. U moet niet alleen stellen dat de bepaalde feiten zich daadwerkelijk hebben voorgedaan, maar vervolgens ook aan de rechter duidelijk maken waarom hij deze als vaststaand aan zou moeten nemen. Dat klinkt logisch, maar u zou zich verbazen over de niet-juridische argumenten (‘het is gewoon niet eerlijk gegaan’) die ik met grote regelmaat voorbij hoor komen. Geen gekke argumenten overigens, maar simpelweg niet steekhoudend in een rechtszaal. Bezint daarom voor u begint en beoordeel, samen met een advocaat, hoe goed onderbouwd uw stelling nu écht is als u de (soms allesoverheersende emotie) er buiten laat.

Wie eist, bewijst…

Bedenk ook hoe u hetgeen u stelt concreet wil gaan bewijzen. De rechter onderzoekt en beslist de zaak op hetgeen beide partijen aan hun vordering, verzoek of juist hun verweer ten gronde hebben gelegd. In gewoon Nederlands: hij beslist op basis van de feitelijke grondslag. Werk aan de winkel dus. Voor u én uw advocaat uiteraard. Voor sommige feiten is overigens geen concreet bewijs nodig. Dat geldt dan voor vaststaande feiten die ieder normaal en algemeen ontwikkeld mens kent. Het gaat dan om zaken van algemene bekendheid en dito ervaringsregels.

Verzwaarde stelplicht

Soms geldt nog een verzwaarde stelplicht. Dat is vaak het geval wanneer er een zekere ongelijkheid bestaat tussen de partijen. Je ziet dit vaak wanneer de gedaagde een professionele partij is. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen een patiënt en een ziekenhuis. De bewijslast wordt daarbij anders verdeeld, bijvoorbeeld omdat een patiënt geen beschikking heeft over zijn medisch dossier terwijl dit wél nodig is voor de te leveren bewijslast. Het betrokken ziekenhuis moet dan, in de praktijk, het dossier alsnog ter beschikking stellen.

Tot slot…

U ziet: procederen maakt alleen kans op een succesvol einde als u precies weet wát u van wie eist en wat u hem of haar de juridische basis van de vordering is. En onthoud: dit moet vervolgens met feiten worden onderbouwd. En dan ook nog op zo’n manier dat de door u aangedragen feiten niet weerlegbaar zijn. Denk dus goed na voordat u überhaupt de gang naar de rechtbank maakt. Soms zijn er andere, betere oplossingen mogelijk. We denken graag met u mee en nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen voor advies, een second opinion, mét een goede kop koffie erbij.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.