Zó werkt een concurrentiebeding tussen u en uw (voormalig) werknemer

Serie arbeidsrecht, deel 3: Zó werkt een concurrentiebeding tussen u en uw (voormalig) werknemer

De term concurrentiebeding kent u ongetwijfeld. In deze bepaling staat immers waar uw werknemer zich aan moet houden wanneer hij of zij bij een andere werkgever in dienst treedt. Of in geval, als de persoon in kwestie een eigen onderneming start. In dit blog zetten we de belangrijkste zaken rondom dit beding voor u op een rij. Voor meer informatie of een persoonlijke uitleg voor uw specifieke situatie: neem vrijblijvend contact met ons op.

Praktisch advies: gangbare afspraken

De volgende beperkingen neemt u gewoonlijk op in een concurrentiebeding:

  • Een passage over het soort werkzaamheden dat de (voormalig) werknemer mag gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld: u stelt dat men de oude werkzaamheden niet bij een nieuwe werkgever mag voortzetten.
  • Een verhandeling over het type werkgever waarmee men in zee gaat. U kunt bijvoorbeeld stellen dat dit niet de directe concurrent mag zijn.
  • Datzelfde geldt over de plaats. U kunt vooraf met elkaar overeenkomen dat (binnen een bepaalde periode na ontslag of uitdiensttreding) hetzelfde werk niet in een bepaalde regio mag worden opgepakt.
  • Een tijdsbeperking: denk hierbij aan een termijn die u met elkaar vastlegt over de periode waarin men niet bij een concurrent dezelfde taken mag gaan uitvoeren. Ook geldt dit wanneer men een eigen bedrijf start dat zich op dezelfde werkzaamheden richt.
  • Tot slot kan ook een relatiebeding onderdeel van het concurrentiebeding worden. Hierin stelt u dat de gewezen werknemer geen cliënten mee mag nemen naar de nieuwe werkgever of de eigen zaak. Het actief benaderen van relaties van u als oude werkgever hoort hier dan bijvoorbeeld ook bij.

De praktijk

Bij een tijdelijk contract bent u als werkgever aan striktere regels gebonden, omdat u geen concurrentiebeding mag opvoeren ténzij dit noodzakelijk blijkt bij het aangaan van het contract. Deze noodzaak moet bovendien voortbestaan ook nadat u het contract met de betreffende werknemer heeft beëindigd. Een concurrentiebeding is in dit geval ook toegestaan als er een noodzaak is vanuit zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Bij niet naleven van het concurrentiebeding kunt u uw voormalig werknemer een boete opleggen. De hoogte daarvan moet al zijn beschreven in het eerdere arbeidscontract, vaak in een apart boetebeding. In alle gevallen, bij ontslag geven of zelf nemen door de werknemer, blijft het concurrentiebeding bestaan. Tenzij u samen met uw werknemer in een vaststellingsovereenkomst beschrijft dat het beding geschrapt is. Overlegt u, wanneer deze situatie zich voordoet, altijd even in een zo vroeg mogelijk stadium met een professional.

Vragen? Opmerkingen? Neem vrijblijvend contact met ons op