Gerechtshof wijst verzoek over stopzetten kentekenparkeren in Amsterdam af

Half mei bepaalde het gerechtshof in Amsterdam in een hoger beroep dat kentekenparkeren voorlopig blijft toegestaan in Amsterdam. Dit naar aanleiding van een kort geding dat door Privacy First was aangespannen. De onafhankelijke stichting heeft als doel het recht op privacy te behouden en te bevorderen. De stichting is van mening dat het invoeren van een kenteken in strijd is met de privacywetgeving. Het hof is echter van mening dat een kort geding hiervoor niet de correcte procedure is. Een inhoudelijke beslissing is er derhalve niet genomen. Kentekenparkeren is immers al in 2013 ingevoerd in Amsterdam, waardoor er geen spoedeisend belang meer is. Althans zo oordeelt het hof.
Lees meer

Over hoogvliegers en het gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel is er duidelijk over: aan elke burger worden gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toegekend. Dat geldt logischerwijs ook voor Eddy Driessen, eigenaar van de vliegschool Zelf Vliegen. Lees meer

Terugblik op een jaar vol verandering

Arbeidsrecht. Aansprakelijkheid voor financiële producten. Zaken rondom contracten. Arbeidsgerelateerde zaken. De meldplicht datalekken: 2016 was een bewogen jaar, in alle opzichten. Een jaar waarin nieuwe regels en wetgeving onverminderd hun opmars maakten. En dan is het bijhouden ervan geen sinecure voor de particulier of ondernemer die dit niet als kernactiviteit heeft.

Lees meer

bp-laat-je-geld-niet-verdampen2

Laat je geld niet verdampen door een verjaarde vordering

Uitgeleend geld. Of een verstuurde factuur waar die betaling nog altijd niet op ontvangen is. Niet alleen vervelend, maar ook nog eens een serieus bedrijfsrisico omdat de hoofdregel in Nederland duidelijk is. Een geldvordering verjaart na 5 jaar. Definitief. En dan is het verder niet van belang of deze vordering te maken had met geleverde producten, het verrichten van diensten of het uitlenen van geld. De tijd gaat snel. En juist daarom is het van belang om op tijd actie te ondernemen.

Lees meer

bp-advocaten-schuldsanering-aanvragen

Schuldsanering aanvragen: zo pak je het succesvol aan

Schuldsanering. Dat is per definitie een heikel punt. Want niemand zit erop te wachten om in zo’n situatie terecht te komen. Maar als het dan toch zover is, dan is het zaak om er met zo min mogelijk kleerscheuren weer uit te komen. En dan komt de WSNP in zicht. Een aanvraag binnen de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verloopt via verschillende instanties, zoals de Gemeentelijke Sociale Dienst of de Kredietbank. Maar dan? Welke stappen moeten nu doorlopen worden? Een kort overzicht in blogvorm.

Lees meer

bletchley-park-ontgroenen-en-ondernemen

Ontgroenen en ondernemen, wat hebben ze gemeen?

Het stoppen van ontgroeningen: dat is het doel van de Rijksuniversiteit Groningen die een cultuuromslag bij studentenverenigingen wil bewerkstelligen. Maar op welke juridische grond is dit verlangen eigenlijk gebaseerd?

Lees meer

bletchley-park-minder-belasting-betalen-door-ontgaan

Over krokodillentranen en belastingontduiking

Panama Papers: de media berichten er volop over. Feitelijk gaat het er om dat personen en bedrijven met behulp van bepaalde fiscale constructies trachten de belasting zo laag mogelijk te houden.

Lees meer

bletchley-park-scheiden-is-al-erg-genoeg-bespaar-jezelf-nog-meer-ellende

Scheiden is al erg genoeg. Bespaar jezelf nog meer ellende

Trouwen in gemeenschap van goederen is niet meer van deze tijd en dat vond de wetgever gelukkig ook. In 2017 worden de regels van het huwelijksrecht (eindelijk!) aangepast. Vanaf 2017 word je bij huwelijk niet meer automatisch mede-eigenaar van alle bezittingen, maar ook van alle schulden van je echtgeno(o)t(e).

Lees meer

Een razendsnelle oplossing voor een juridisch probleem

Het kort geding van turner Yuri van Gelder tegen sportfederatie NOC*NSF heeft de afgelopen tijd heel wat stof doen opwaaien. Hoe het afliep weten we inmiddels, maar wat is een kort geding eigenlijk, wat heb je eraan en wat kun je geregeld krijgen?

Lees meer

De juiste rechtsvorm

Hoe kies je de juiste rechtsvorm?

Als startende ondernemer kies je een rechtsvorm voor je bedrijf. Maar wat is de juiste? Er kleven voor- en nadelen aan elke rechtsvorm. Een bestaande rechtsvorm wijzigen kan ook. Dit kan absoluut de moeite waard zijn.
Lees meer